Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας - Προβλήματα