Ανάπτυξη του παιδιού κατά Lingam

Δείτε στο παρακάτω αρχείο τον πίνακα ανάπτυξης του παιδιού.