Σωστός Τρόπος Πλυσίματος χεριών

Δείτε στο παρακάτω αρχείο pdf το φυλλάδιο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) για τον σωστό τρόπο πλυσίματος χεριών.