Σκολίωση

Πηγή: Γ. Χαρτοφυλακίδη-Γαρουφαλίδη, Θέματα ορθοπεδικής και τραυματολογίας, Εκδόσεις Παρισιάνος, 1981