Οι γονείς πρέπει να βοηθούν τα παιδιά να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να αναπτύσουν την ανεξαρτησία τους