Οι γονείς πρέπει να αναμιγνύονται στη ζωή των παιδιών τους