Οι γονείς πρέπει να αγαπούν και να δείχνουν την αγάπη στα παιδιά τους