Οδηγίες αποφυγής παιδικών ατυχημάτων

Από άρθρα στο περιοδικό «ΠΑΙΔΙ, ΥΓΕΙΑ & ΑΝΑΤΡΟΦΗ» του Αναπληρωτή Καθηγητή της Παιδιατρικής Κων/νου Τσουμάκα.