Καρδιακή συχνότητα

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα φυσιολογικά επίπεδα καρδιακής συχνότητας αναλόγως της ηλικίας του παιδιού:

 

Ηλικία

Καρδιακή Συχνότητα (Σφύξεις/ λεπτό)

Ελάχιστο

5%

Μέσος

95%

Ανώτερο

0-24 ώρες

85

94

119

145

145

1-7 ημέρες

100

100

133

175

175

8-30 ημέρες

115

115

163

190

190

1-3 μήνες

115

124

154

190

205

3-6 μήνες

114

111

140

179

205

6-12 μήνες

114

112

140

177

175

1-3 έτη

110

98

126

163

190

3-5 έτη

55

65

98

132

145

5-8 έτη

70

70

96

115

145

8-12 έτη

55

55

79

107

115

12-16 έτη

55

55

75

102

115

 Πηγή: Elliot A.ShinebourneRobert H.Anderson, Σύγχρονη Καρδιολογία Παίδων,Θεσ/νίκη, 1978