Κάκωση Κεφαλής

 

Μουτσάνας Ελευθέριος

Παιδίατρος

 

Κ Α Κ Ω Σ Η Κ Ε Φ Α Λ Η Σ

 

Αν το παιδί έχει χτυπήσει στο κεφάλι θα πρέπει να το παρακολουθούμε για 48 ώρες μήπως παρουσιάσει κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα:

 

1.Π ο ν ο κ έ φ α λ ο  ή  ζ α λ ά δ α:

αν το παιδί παραπονείται για έντονο πονοκέφαλο, ο οποίος ώρα με την ώρα επιδεινώνεται ή το παιδί παραπονείται ότι γυρίζει ο τόπος σημαίνει ότι έχει πρόβλημα και πρέπει να τρέξουμε για ιατρική βοήθεια. Η ένταση του πονοκεφάλου έχει πολύ μεγάλη σημασία γι' αυτό δεν πρέπει να δίνουμε παυσίπονο.

 

2.Ε μ έ τ ο υ ς:

αν το παιδί κάνει εμετούς που επαναλαμβάνονται  σημαίνει ότι πρέπει να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια.

 

3.Υ π ν η λ ί α:

αν το παιδί θέλει να κοιμάται συνέχεια μετά το κτύπημα το πρόβλημα του είναι σοβαρό. Θα πρέπει κατά τη διάρκεια της νύχτας να το ξυπνάμε κάθε 2 ώρες για να έχουμε τη σιγουριά ότι έχει επαφή με το περιβάλλον.

 

4.Α δ υ ν α μ ί α  π ρ ό σ λ η ψ η ς  τ ρ ο φ ή ς.

 

5.Δ ι έ γ ε ρ σ η  κ α ι  κ α κ ή  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α.

 

6.Α π ώ λ ε ι α  α ι σ θ ή σ ε ω ν.

 

7.Σ π α σ μ ο ύ ς.

 

Αν το παιδί παρουσιάζει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω συμπτώματα ζητάμε ιατρική βοήθεια οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να περιμένουμε να ξημερώσει ή να πάει απόγευμα για να ανοίξει το ιατρείο.