Ημερίδα με θέμα:«Φυσιολογική και προβληματική συμπεριφορά παιδιών και εφήβων»

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΛΑΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.

Ημερίδα με θέμα:

«Φυσιολογική και προβληματική συμπεριφορά παιδιών και εφήβων»

Ομιλητές

Ευανθία Τριβάρα (παιδίατρος)

«Φυσιολογική ανάπτυξη και συμπεριφορά - συνήθη προβλήματα συμπεριφοράς»

Ελευθέριος Μουτσάνας (παιδίατρος)

«Φυσιολογική και προβληματική συμπεριφορά - προβλήματα παθολογικής  συμπεριφοράς»

Ευθυμία Παπαμαργαρίτη (ψυχολόγος)

Σχολιασμός

Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019

Στις 5:00 μμ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ