Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας - Ανάπτυξη