Εκδηλώσεις σωματοποιημένου άγχους (Εμετοί, Πόνοι στην κοιλιά, Πόνοι στα πόδια, Κεφαλαλγία)