Το δύσκολο περιβάλλον της εφηβείας και το χάσμα των γενεών