ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ RAPID TEST ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο ιατρείο γίνονται Rapid Test. Τιμή κόστους: 10 ευρώ.