Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 • Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής : helspghan.org

 • Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Δερματολογίας: ped-derm.gr/w1

 • Εταιρεία κατά της Κακοποίησηςτου Παιδιού: http://www.eliza.org.gr 

 • Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία: www.e-child.gr

 • Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία: www.pedallso.gr

 • Ελληνική Παιδοπνευμολογική Εταιρεία: www.hpps.gr

 • ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων): www.keelpno.gr

 • Μονάδα Εφηβικης Υγείας (Μ.Ε.Υ.) Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείου Παίδων «Π & Α. Κυριακού»: youth-health.gr

 • Παιδίατρος: Μαρία-Αδαμαντία Μαλλιαρού: www.mothereducation.gr

 • Ελληνική Εταιρία Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας : http://www.eepao.gr

 • Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας: http://www.socped.gr

 • Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για τα Εμβόλια: http://www.infovac.gr/